Начало / Качество
;

МИСИЯ

Да предоставяме на клиентите си съвременни, надеждни и високоефективни хладилни съоръжения,като удовлетворяваме и надвишаваме техните изисквания и очаквания. Да добавяме стойност за клиентите, служителите и обществото.

ВИЗИЯ

Инвестирайки в иновационни проекти, фирмата ще се стреми към завоюване на лидерска позиция в бранша чрез: - проектиране и създаване на най-съвременни, ефективни и безопасни типове хладилни съоръжения осигуряващи здравословни храни - изграждане на фирмена култура, която поддържа индивидуалното творчество и подобрява работата в екип, като зачита взаимното доверие и уважение между служителите, ръководството, доставчици и клиенти За разлика от други фирми, ние истински вярваме, че Клиентът е причината да съществуваме, затовасме изцяло посветени на него.Служителите ни вярват че заплатите плаща той, когато остане доволен от нашата работа.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Политиката по качество на фирма ИНЧ-ФРИГО ЕООД е насочена към производство и монтаж на хладилни камери, врати и съоръжения, удовлетворяващи изискванията на Клиента

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО

1. Обучение на служителите и прилагане на принципите и методите на разработената и внедрена система по качество.

2. Точно и пълно дефиниране и осъществяване на правата и задълженията на служителите

3. Стремеж към намаляване на загубите и повишаване на икономическата ефективност от дейността на организацията

4. Предлагане на продукти и услуги с непрекъснато подобрение в качеството.

5. Подпомагане на конкурентноспособноста на клиентите чрез иновационни решения и внедряване на нови технологии.

6. Подпомагане на клиентите и партньорите си да отговорят на новите изисквания на пазара, хармонизирани с европейските стандарти. Ръководството на ИНЧ-ФРИГО ЕООД гарантира, че изложената политика по качеството е известна на всички сътрудници, че те разбират нейния смисъл и значение и се стремят да изпълняват произтичащите от това конкретни задачи.

Месечен хладилен бюлетин:

Ще получавате новини свързани с новости в хладилната техника, начини на съхранение и др.

  За контакти
  Офисна част, производство хладилни агрегати:

гр. Пловдив 4027
ул."Ген. Кутузов" №2

Тел : +359 885 145303;

032 940 475

Факс : 032 518 127
Е-майл : frigo@abv.bg
Skype : ivaylo1783
Youtube

хладилни камери хладилна камера хладилна стая хладилна врата хладилни врати плъзгаща врата отваряема врата въртяща врата хладилен агрегат хладилни агрегати хладилно оборудване хладилно съхранение шокова камера шокови камери плодохранилище хладилен форум съхранение на плодове зеленчукохранилище cold storage cold room cold chamber food storage meat storage food storage food freezing