Начало / Блог / Актуално финансиране за закупуване на хладилни камери, охлаждаеми контейнери и Bio Turbo
;

Закпуване на изплащане Закупуване на изплащане с изгоден лихвен процент чрез TBI

Обадете ни се за да изготвим най-подходящата за Вас схема още днес

Закпуване по Фонд "Условия на труд"Кандидатстване по Фонд "Условия на труд".

Допустими са дейностите свързани с подобряване условията за труд и отдих на наетия персонал чрез ремонти и подобрения в съществуващ собствен или нает сграден фонд, обезопасяване на машини и съоръжения, създаване условия за игнориране рисковете в работната среда, оптимизиране факторите влияещи върху труда.

Максималният размер на средствата за финансиране от Фонда е в размер до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи по проекта, но не повече от 100 000 лв. без ДДС за малки, средни и големи предприятия.

Тъй като Bio Turbo е система с двойно предназначение - от една страна пречиства въздуха от вируси и бактерии, а от друга страна премахва и етилена от дишането на плодове и зеленчуци е подходящо за експлоатация в помещения в които работят хора с оглед осигуряване на безопасна работна среда - офиси, производствени помещения, болници. Възможността за лесно преместване я прави удобна за експлоатация там където е необходима.

Срок за кандидатстване: безсрочно

За повече информация натиснете ТУК 

 или прегледайте прикачения файл.

Обадете ни се за да съдействаме при подготовката на Вашия проект още днес!

Месечен хладилен бюлетин:

Ще получавате новини свързани с новости в хладилната техника, начини на съхранение и др.

  За контакти
  Офисна част, производство хладилни агрегати:

гр. Пловдив 4027
ул."Ген. Кутузов" №2

Тел : +359 885 145303;

032 940 475

Факс : 032 518 127
Е-майл : frigo@abv.bg
Skype : ivaylo1783
Youtube

хладилни камери хладилна камера хладилна стая хладилна врата хладилни врати плъзгаща врата отваряема врата въртяща врата хладилен агрегат хладилни агрегати хладилно оборудване хладилно съхранение шокова камера шокови камери плодохранилище хладилен форум съхранение на плодове зеленчукохранилище cold storage cold room cold chamber food storage meat storage food storage food freezing